ZASEDÁNÍ OZ 1/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 1/2009

Zasedání OZ 1/2009

Zasedání ZO č.1 dne 12.1.2009

 

Přítomni : Hnídková Jitka, Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch, Zdeňková Růžena

                    Kordíková Marie

 

Usnesení:

 

Zastupitelé obce schválili:

 

1)     Rozpočtové opatření č. 10 bez připomínek

2)     Žádost o dotace krajského úřadu na zahájení rekonstrukce obecní budovy na požární zbrojnici

3)     Nákup vzorů smluv, podání a dalších dokumentů na  CD.

4)     Zřízení Czech POINTu  zadat firmě Triáda. Cenová nabídka firmy je 7 500,- Kč.

 

Zastupitelé obce odmítli schvalovat:

1)     Navýšení úvěru oproti schválenému rozpočtu na rekonstrukci a výstavbu požární zbrojnice  ZO schválili úvěr ve výši 1 000tis. KB navrhuje  2 000tis s tím, že 1 000tis nepokryje rozpočet celé stavby a KB chce mít finančně zajištěnu celou stavbu

2)     Žádost o dotace s Evropských fondů konkrétně od Firmy PNO Consultincts, která nabízí vypracování žádosti za 30tis.Kč

Zastupitelé obce své odmítnutí zdůvodňují skutečností, že nejsou přítomni všichni zastupitelé a chtějí hlasovat až bude účast 100%

 

Zastupitelé byli seznámeni:

 

1)Lípa u kostela je prohlášena za památný strom a dostala jméno Filipojakubská lípa

2)  Místní kostel je majetkem církve a je vyhlášen kulturní památkou.Českobudějovické biskupství si nepřeje, aby obec na tomto kostele prováděla jakékoliv stavební a udržovací práce s výjimkou drobné opravy střešní krytiny.

 

starostka                                                                            zastupitelé

místostarostka 

 

 

 

Zasedání ZO č.2 dne 26.1.2009

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Hnídková Jitka, Novák Milan, Musil Vlastimil

                   Kordíková Marie, Štípek Vojtěch, Ušiak Rajmund

 

Usnesení

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)     Žádost pana Vlastimila Musila ml.bytem Hejná č. 98 o prominutí poplatku za odvoz a likvidaci domovního odpadu  pro čp. 82 na rok 2009 a dluh z roku 2008.

2)     Projednat asfaltování hřiště s firmou Mach Nýrsko a uzavřít smlouvu o dílo v případě, že bude finančně výhodnější pro obec. Silnice Klatovy nedodržely termín stanovený ve smlouvě o dílo a práci neprovedly.

3)      Oslovit firmu PNO Consultincs na vypracování žádosti o dotace z některého evropského fondu na výstavbu hasičské zbrojnice.

 

Bylo projednáno:

 

1)     Starostka vyhledá kováře, který by vyrobil mříže do oken kostela,které by obec spolufinancovala církví.

2)     Jednat s firmami, které nabízí zřízení Czech POINTu a vybrat nejzajímavější nabídku.

3)     S firmou Herva dojednat opravu čističky

 

 

 

starostka                                                                                 zastupitelé

místostarostka  

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ