ZASEDÁNÍ OZ 12/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 12/2008

Zasedání OZ 12/2008

Zasedání ZO č.19 dne 8.12.2008

Usnesení

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Kordíková Marie, Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch

 

 

Zastupitelé obce:                                                                                                 

Projednali:

Návrh rozpočtu na rok 2008

 

 

Schválili:

Rozpočtové opatření č. 10 bez připomínek.

 

starostka obce                                                                zastupitelé

místostarostka

 

 

 

Zasedání č.20 ZO dne 29.12.2008

 

Program:

 

1)   Zahájení

2)   Volba návrhové komise

3)   Úprava rozpočtu 2008

4)   Rozpočet na rok 2009

5)   Rozpočtový výhled na rok 2012

6)   Smlouva o věcném břemenu

7)   Zřízení Czech point

8)   Zhodnocení roku 2008

9)   Diskuze

10)                     Usnesení

11)                     Závěr

 

                                                Usnesení č.20 dne 29.12.2008

 

Přítomni:

Zdeňková Růžena, Novák Milan, Hnídková Jitka, Štípek Vojtěch, Ušiak Rajmund

 

Zastupitelé obce schvalují.

 

1)     Program zasedání

2)     Návrhovou komisi ve složení: předseda - Novák Milan

                                 členové – Ušiak Rajmund, Štípek Vojtěch

3)     Úpravu rozpočtu- přesun fin. prostředků 17tis kontejner a 130 tis asfaltování hřiště na rok 2009

4)     Rozpočet na rok 2009. Příjmy – 3 444,70 tis.výdaje – celkem 3 849,31 tis. Rozpočet je schodkový. Schodek 404,61tis. bude hrazen z rezerv na BÚ. Na BÚ k 31.12.2008  642 729,- Kč

5)     Rozpočtový výhled na rok 2012 příjmy celkem 2 138tis. , výdaje celkem 2 400tis. stav fin. prostředků na konci roku 2012 481,93tis.

6)     Smlouvu o věcném břemenu s firmou ČEZ

7)     Zřízení Czech pointu firmou  Triáda.

 

 starostka                                                                        zastupitelé

místostarostka 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ