ZASEDÁNÍ OZ 11/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 11/2008

Zasedání OZ 11/2008

Zasedání ZO č.17 dne 3.11.2008

Usnesení

 

 Přítomni:  Zdeňková Růžena,  Kordíková Marie, Hnídková Jitka

                     Štípek Vojtěch,  Novák Milan, Ušiak Rajmund

 

 

Omluveni:  Musil Vlastimil

 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 8 bez připomínek.

 

starostka                                                                                 zastupitelé

místostarostka

 

  

Zasedání ZO č.18 dne 24.11.2008

Usnesení

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Kordíková Marie, Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch

 

 

1) Poradenská služba PNO Consultants – návrh smlouvy na zpracování žádosti o dotace.

ZO si vzali čas na rozmyšlenou do 29.12.2008, zda o dotace budeme žádat.

2)ZO vzali na vědomí zápis z valné hromady Prácheňska ze dne 4.11.2008

3)Starostka obce seznámila ZO se situací okolo cyklostezky. Město  Horažďovice ustoupilo od společného projektu na realizaci cyklostezky v rámci Prácheňska spolu s dotčenými obcemi a každá obec by měla vybudovat cyklostezku na základě vlastního projektu. ZO rozhodli, že obec Hejná nebude výstavbu cyklostezky realizovat, z důvodu nedostatku financí i na jiné projekty, které jsou pro obec důležitější. Cyklostezka vzdálená 3km od obce vedoucí okrajem katastru nepřinese obci žádný užitek.

4) Hřiště – silnice nedodrželi termín asfaltování hřiště podle smlouvy a hřiště bude vyasfaltováno v prosinci.

5) Mikulášská – 6.12.2008 od 16hod,v 18.30 zpívání koled a rozsvícení stromečku. Sraz zastupitelů v 15hod na OÚ.

6) Rozpočet obce na rok 2009 předloží finanční výbor do 12.12.2008.

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

Platbu 0,5% z daňových příjmů obce jako příspěvek na sociální služby Prácheňsku.Příspěvek bude vypočten z daňových příjmů roku 2007.

 

starostka obce                                                                                  zastupitelé

místostarostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ