ZASEDÁNÍ OZ 10/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 10/2008

Zasedání OZ 10/2008

Zasedání ZO č.15 dne 6.10.2008

Usnesení

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch, 

                   Kordíková Marie, Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund

 

 

 Zastupitelé obce schvalují:

 

1) Rozpočtové opatření č. 7   v plném rozsahu - dle přílohy.

 

2) Nákup kontejneru na plast od firmy Becker Bohemia s.r.o.

 

3) Vánoční koncert se bude konat 21.12.2008 cena 2 000.-Kč

 

4) Mikulášská nadílka  6.12.2008 + divadlo Střípek

 

5)Nákup vánoční výzdoby do 5 000,- Kč

 

6)Vyasfaltování hřiště firmou Silnice Klatovy dle cenové nabídky – 129 tis.

 

Bylo projednáno:

 

Zastupitelé připraví hřiště pro asfaltování a zabetonují Úřední desku do konce října.

 

starostka                                                                                   zastupitelé

místostarostka                                                      

 

 

                                                                Zasedání ZO č.16 dne 20.10.2008

Usnesení

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Kordíková Marie, Hnídková Jitka, Ušiak Rajmund

 

Omluveni: Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch

 

1)     ZO byli seznámeni s povolením výjimky ochrany přírody při rozšiřování  dobývacího prostoru v lomu Hejná

2)     Úpravu hřiště provedou silnice do konce listopadu. Byla již podepsaná smlouva.

3)     Velitel hasičů vypracuje zprávu o činnosti a předloží knihu jízd zásahového vozidla

4)     ZO vybrali pro stavbu zbrojnice novostavbu -  variantu 2. Bude zadáno vypracování projektu.

 

ZO schválili:

 

Konečné zadání ÚP obce. Plán byl vyhlášen jako opatření veřejné povahy.

 

starostka

místostarostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ