ZASEDÁNÍ OZ 6/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 6/2008

Zasedání OZ 6/2008

Zasedání ZO č.9 dne 2.6.2008

 

 Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch, Kordíková Marie, Hnídková Jitka,  Ušiak Rajmund

 

Zastupitelé obce schválili:

 

Rozpočtové opatření č.3/2008 bez připomínek.

Rozpočtové opatření bylo zastupiteli obce předběžně projednáno na schůzce dne 26.5.2008.

 

 Starostka                                                                           Zastupitelé

Místostarostka

 

 

 

Zasedání ZO č10 dne 27.6.2008

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch, Kordíková Marie, Hnídková Jitka,  Ušiak Rajmund

 

Bylo projednáno:

Závěrečný účet, zpráva o hospodaření obce za rok 2007, rekonstrukce domu na návsi,zápisy kontrolního a finančního výboru, informace o činnosti ZO

                

Zastupitelé obce schválili:

 

1)     Návrhovou komisi

2)     Závěrečný účet za rok 2007

3)     Zprávu o hospodaření obce 2007 bez výhrad.

4)     Rekonstrukci obecní budovy na návsi na požární zbrojnici

5)     Zápis kontrolního a finančního výboru

 

starostka obce                                                             zastupitelé

místostarostka

 

Zasedání ZO 27.6.2008

 

Program.

 

1)     Zahájení

2)     Volba návrhové komise

3)      Schválení závěrečného účtu

4)     Schválení zprávy o hospodaření obce

5)     Schválení rekonstrukce obecního domu na návsi

6)     Schválení zápisů kontrolního finančního výboru

7)     Informace o činnosti ZO

8)     Diskuse

9)     Usnesení

10)  Závěr

 

                                                            Zápis ze zasedání ZO dne 27.6.2008

 

1.    Zasedání zahájila starostka p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.    Do návrhové komise byla zvolena: předseda M.Kordíková,členové M.Novák a V.Musil.Zároveň členové jsou ověřovateli zápisu.

3.    Závěrečný účet přečetla p.Zdeňková.ZO schvalují závěrečný účet za rok 2007.

4.    Zprávu o hospodaření obce přečetla starostka p.Zdeňková.Zprávu vyhotovila fi ADU c.z. Malenice ing.Pacáková.ZO schvaluje závěrečný účet bez výhrad.

5.    Starostka informovala veřejnost s návrhem zastupitelstva o úpravě budovy na návsi.Jednalo by se o  rekonstrukci budovy a vybudování hasičské zbrojnice.ZO jednohlasně schválilo rekonstrukci budovy na hasičskou zbrojnici.

6.    Zápisy kontrolního finančního výboru přečetl veřejnosti p.Šípek,ZO jednohlasně schvalují.

7.    Informace o činnosti ZO – informovala starostka.ZO bere na vědomí.

8.    Diskuse : Hlavatá Marie – upozornila na vyvezený nepořádek u cesty na „ drahách „.

9.    Usnesení přečetla p.Kordíková.ZO jednohlasně schvalují.

10.                     Starostka Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

 zapisovatel :                                                 ověřovatelé zápisu :

 

 

Usnesení č.10 dne 27.6.2008

 

Návrhová komise:  Kordíková Marie, Musil Vlastimil, Novák Milan

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)    Návrhovou komisi

 

2)    Závěrečný účet

 

3)    Zprávu o hospodaření obce za rok 2007  bez výhrad

 

4)   Rekonstrukci obecní budovy na návsi

 

5)   Zápis kontrolního a finančního výboru

 

 

Starostka                                                            Členové komise

Místostarostka

 

Neschvalují:

Berou na vědomí

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ