ZASEDÁNÍ OZ 3/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 3/2008

Zasedání OZ 3/2008

Zasedání  ZO č.4  ze dne 3.3. 2008

 

Přítomni : Hnídková Jitka,Novák Milan,Štípek Vojtěch,Musil Vlastimil

Omluveni : Zdeňková Růžena, Kordíková Marie

 

 

 

Zastupitelstvo obce neschválilo :

 

1. pokácení lípy na obecním pozemku před čp. 50- Šašek Miroslav

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

1.     VO -  návrh na svícení po celou noc

2.     opravu sedáku u koupaliště- připomínky ke špatnému průměru roury

3.     úklid odpadu,který se vyskytl v Kovářovce

 

 

 místostarostka :                                     zastupitelé:

 

 

 

                                               Zasedání ZO č.5 dne 17.3.2008

  

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Hnídková Jitka,

                      Štípek Vojtěch, Kordíková Marie

 

Nepřítomen: Ušiak Rajmund - omluven

 

ZO schválili:

 

1)     Dodatek č. 4 ke smlouvě  č. 11400121 o poskytnutí podpory SFŽP ČR

2)     Změnu hranic přírodní rezervace Pučanky. K připravované změně nejsou připomínky.

3)     Účast starostky a místostarostky na semináři v Úněšově a zaplacení účastnického poplatku 1600,- Kč.

 

Bylo projednáno:

 

1)     Stromky do lesa budou odvezeny v úterý 25.3. Provede p. Štípek, p. Novák

2)     Velitelé a strojníci SDHO se zúčastnili školení. Polan Martin oznámil, že chce vystoupit z SDH, protože byl členem zásahové jednotky musí vrátit obci pracovní stejnokroj.

3)     Výměna trafostanice u kostela – ZO žádají upřesnit místo kde bude nová stanice stát. nesmí omezovat ve výjezdu požární auto.

4)     Úpravu břehu obecního potoka u č. 30 chce provést majitel domu. ZO nechtějí aby se na břeh něco sázelo, kořeny by narušovaly kamenný břeh.

 

 

starostka obce

místostarostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ