ZASEDÁNÍ OZ 1/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 1/2008

Zasedání OZ 1/2008

Zasedání ZO č.1 dne 7.1.2008

 

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Hnídková Jitka,

                     Ušiak Rajmund, Štípek Vojtěch

Nepřítomni: Kordíková Marie –nemoc

 

ZO projednali:

 

1)     Prodej navážky – zastupitelé navrhují 30 až 50 Kč za tunu + náklady na vytěžení, nebo vlastní vytěžení. ještě bude upřesněno na dalších zasedání.

2)     Dotace – obec v letošním roce požádá o dotaci na dokončení územního plánu a na opravu nebo údržbu obecního majetku – ještě bude upřesněno

 

 

Bylo schváleno:

 

1)     Rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy Rozpočtové opatření č. 10

2)     Složení zásahové jednotky SDH

 

 

Starostka                                                                              Zastupitelé

 

 

 

Místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ZO č.2 dne 21.1.2008

 

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Hnídková Jitka,

                      Štípek Vojtěch, Kordíková Marie

 

Nepřítomen: Ušiak Rajmund - omluven

 

ZO schválili:

 

1)     Financovat z rozpočtu obce nakoupení betonového žlábku pro pana Ivana Hlavatého, který bude osazen před vjezd do jeho vrat , aby mu netekla voda z místní komunikace do dvora. Práci provede na vlastní náklady.

2)     Dodatek č. 1 ke smlouvě č.016-021/2004 – Územní plán obce, i když se ZO zdála cena přemrštěná. původní dohodnutá cena byla 148tis.Kč. Obec již zaplatila 176 750 Kč. Pořízení ÚP se již táhne 4 roky a jeho cena se vyšplhá na  212 tis.

3)     Prodej písku z navážky – 40Kč/t + náklady za naložení a odvoz.

4)     Žádost paní Jany Bečvářové o prominutí poplatku za likvidaci domovního odpadu na č.60

5)     Žádost pana Jaroslava Bečváře o prominutí poplatku za likvidaci domovního odpadu na č.48

6)     Podání žádosti o dotace na veřejnou zeleň a opravu hřiště v části A a v části C na dokončení územního plánu.

7)     Prodej betonových rour 1ks za 200,-Kč

 

ZO zamítli poražení javoru u požární nádrže a doporučují  požádat o vyjádření životní prostředí.

 

Do 5.2. 2008 je třeba odeslat hlášení na krajský úřad – čerpání dotací v roce 2008 – provede p.Nováková a p. Štípek.

 

 

starostka obce                                                               zastupitelé

 

 

 

místostarostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ