VOLBY PREZIDENTA ČR - VOLIČSKÝ PRŮKAZ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VOLBY PREZIDENTA ČR - VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volby prezidenta ČR - voličský průkaz

Ve dnech 12. a 13. ledna a případně i 26. a 27. ledna 2018 se uskuteční volby prezidenta české republiky. Při volbě prezidenta je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti v ČR.

V Hejné bude umístěna volební místnost jako vždy: požární zbrojnice na návsi

Volič může požádat o vydání voličského průkazu :

- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018

- v elektronické podobě datovou schránkou do 5.1.2018

- osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018

Úřad obce Hejná nejdříve 15 dní před dnem voleb, t.j. od 28.12.2017 doručí voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je uložen v Formuláře pro podání.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ