USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 27.12.2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 27.12.2006

Usnesení z veřejného zasedání 27.12.2006

Usnesení z veřejného zasedání

dne 27.12.2006

 

 

ZO schvalují:

1   Program zasedání

2   Návrhovou komisi : předseda Novák Milan,členové Kordíková   .    3.  Marie,Ušiak Rajmund

4   Rozpočet na rok 2007:

                    Příjmy v celkové výši  1 684 490,- Kč

                    Vydání v celkové výši 1 998 160,- Kč

Rozpočet je schodkový a bude hrazen z finančních rezerv na BÚ. Finanční rezerva na BÚ je 614.821,-Kč

5   Úpravu rozpočtu č.5 na rok 2006

                    Příjmy 2006 ve výši  2 834 907,77 Kč

                       Výdaje  2006 ve výši  2 293 417, 68 Kč

                       Splátka úvěru  285 600,- Kč 

Příloha: Rozpočtové opatření č.5

 

 

 

 

předseda komise :                                                    členové komise :

 

 

 

 

starostka obce:                                                         místostarostka:                                      

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ