VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2006

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2006

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle

zákona č.106/1999 Sb. za rok 2006

 

 

 

zpracovaná v souladu s § 18 citovaného zákona

 

1)počet podaných žádostí o informaci                                                                 - 6

2)počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                       - 0

3)opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                               - 0

4)výsledky řízení a sankcích za nedodržení tohoto zákona

   bez uvádění osobních údajů                                                                                - 0

5)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                                 - 0

 

 

 

Odbor                     počet žádostí                  počet rozhodnutí                    počet podaných odvolání

starosta                           1                                      0                                                  0

 

vnitřní věci                       5                                      0                                                  0

 

finanční                           0                                       0                                                  0

 

hospodářský                    0                                       0                                                  0

 

rozvoj obce                     0                                       0                                                  0   

 

výstavby                          0                                       0                                                  0

 

CELKEM                        6                                     0                                                  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Nováková

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ