USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 1.11.2006 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 1.11.2006

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 1.11.2006

USNESENÍ

zastupitelstva obce  Hejná ze dne 1.11.2006

 

 

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona š 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce:

 

 

I.zřizuje:

 

1.     finanční výbor

2.     kontrolní výbor

 

 

II.jmenuje

 

 

1.     předsedu finančního výboru  Milana Nováka

2.     členy finančního výboru

 

 

     3.   předsedu kontrolního výboru Vojtěch Štípka

     4.   členy kontrolního výboru

 

 

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem  č 128/2000 Sb. zák. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.

 

 

 

 

 

 

Starosta obce                                                                     místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Zřízení komisí

jejich přenesená působnost podle zák. 128/2000 ve znění pozdějších předpisů

 

 

I.  Starostka obce zřizuje tyto komise:

 

1.Kulturní                                                                                               2.Povodňovou                                                                                         3.Správa obecního majetku                                                                                                                     4.Technické zajištění obce

 

 

    II. Jmenuje předsedy komisí

 

  1. předseda kulturní komise -  Kordíková Marie
  2. předseda povodňové komise – Zdeňková Růžena  podle zák. 254/2000Sb.
  3. předseda správy ob. majetku – Musil Vlastimil
  4. předseda tech. zaj. obce  -  Ušiak Rajmud

 

 

 

III.             Stanovuje výkon přenesené působnosti

.  

  1. Komise kulturní – zajišťuje a organizuje kulturní akce, navštěvuje občany při jejich výročích, vítá občánky, řídí se pokyn y starosty.
  2. Povodňová komise – zajišťuje civilní a požární ochranu, navrhuje

      protipovodňová opatření, stará se průtočnost vodních toků.

  1. Správa obecního majetku – stará se o údržbu zeleně, místní  a účelové komunikace, zajišťuje jejich zimní údržbu, stará se o údržbu hřbitova. Spadá pod pravomoc místostarosty.
  2. Technické zajištění obce – stará se o provoz čističky, osvětlení,požární nádrž, obecní budovu, zastávku, garáže na návsi,čerpání vody na hřbitov. Spadá pod pravomoc místostarosty.

 

 

Hejná dne 6.11.2006                                                      starostka obce

                                                                                       Zdeňková Růžena

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ