| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Rozpočet Města Nýrska na rok 2006 1. rozpočtová změna

Rozpočet Města Nýrska na rok 2006 - 1. rozpočtová změna

řádek Rozpočet příjmů SR UR
1. Daňové příjmy a poplatky 37 980,00 39 060,00
2. Daň z příjmů placená městem (včetně živností) 1 000,00 1 000,00
3. Nedaňové příjmy 11 820,00 10 575,00
4. Nájem Vodospol 1 300,00 1 300,00
%. Odvod z HČ - byty 3 411,00
6. Prodej bytů 500,00 1 032,00
7. Prodej nemovitostí 800,00 1 251,00
8. Neinvestiční dotace 10 775,67 10 658,02
9. * Dotace na školství od KÚ 0,00 0,00
10. Investiční dotace 11 709,00 12 139,31
11. Celkem příjmy běžného roku 75 884,67 80 426,33
12. Financování - přebytek hospodaření, úvěry 1 700,00 4 610,00
12. Financování - splátka úvěru 850,00
12. Financování - účel.fond v Raiffeisenbank 5 668,00
12. Financování - nerealizované akce 2005 5 630,00
13. Bytové hospodářství, pohřebnictví 6 320,00 0,00
  CELKEM PŘÍJMY 83 904,67 95 484,33
řádek Rozpočet výdajů SR UR
14. Neinvestiční výdaje města 31 395,70 29 873,31
15. Bytová výstavba 3 340,00 5 765,00
  Bytová výstavba financovaná z úvěru 0,0 0,00
16. Rekonstrukce komunikací 6 434,00 9 512,00
16a) Infrastruktura 18 393,00 20 578,00
17. Ostatní investice 2 937,00 3 910,00
18. Daň za obec 1 000,00 1 000,00
19. Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS 12 128,00 10 835,00
20. * Příspěvky na školství od KÚ - viz. řádek 9 0,00 0,00
21. Dotace sport. organizacím 150,00 327,00
22. Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 11 709,00 10 674,00
23. Rezerva 0,00 0,00
24. Nákup nemovitostí 250,000 3 010,00
25. Bytové hospodářství, pohřebnictví 2 692,00 0,00
  CELKEM VÝDAJE 90 428,70 95 484,31
SR = schválený rozpočet
UR = upravený rozpočet

* Příspěvky na mzdy zasílá KÚ přímo školám