ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Odbor sociální a zdravotní

Odbor sociální a zdravotní

vedoucí: Bc. Martina Volmútová

tel.: 376 555 632

email: mvolmutova@mestonyrsko.cz

počet pracovníků: 3

 

Pečovatelská služba: Daniela Míková

tel.: 376 555 650, 724 432 751

email: psluzba@mestonyrsko.cz

počet pracovníků: 5

 

Rozsah činnosti:

- vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti

- organizačně a metodicky řídí činnost pečovatelské služby

- ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu

- plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona

- zajištění komplexního poradenství a analýza sociální situace klienta podle zákona o sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- spolupracuje se soudy, krajem a dalšími obcemi, lékaři a zdravotnickými zařízeními

oblast sociálních služeb:

- zajišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území

- zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb

- spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb

- spolupráce při plánování sociálních služeb, tvorbě komunitního plánování

oblast sociálně právní ochrany dětí:

- zabezpečení sociálně - právní ochrany dětí

- spolupráce s OSPOD, školami, jinými organizacemi, lékaři