STAVEBNÍ ÚŘAD A ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

STAVEBNÍ ÚŘAD A ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství

Vedoucí: Bc. Renáta Ašková

Tel. 376 555 619, 376 555 620, 376 555 617

email: stavebni@mestonyrsko.cz

email: zivotni@mestonyrsko.cz

Počet pracovníků: 3

Působnost v územních obvodech obcí: Nýrsko, Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz; Dešenice, Datelov, Děpoltice, Divišovice, Matějovice, Městiště, Milence, Oldřichovice, Žíznětice; Chudenín, Fleky, Hadrava, Liščí, Skelná Huť, Suchý Kámen, Svatá Kateřina, Uhliště; Hamry

Rozsah činnosti:

Stavební úřad vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti státu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění ve věcech stavebního řádu: 

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o ochranném pásmu, o dělení nebo scelování pozemků, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, vede společné územní a stavební řízení, vydává změny územních rozhodnutí a souhlasy pro speciální stavební úřad k povolení stavby tímto orgánem
 • vydává územně plánovací informace
 • vydává územní souhlasy, společné územní souhlasy a souhlasy s provedením ohlášené stavby, vede zjednodušené územní řízení, uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
 • vydává stavební povolení, povoluje změny staveb, povoluje prodloužení platnosti stavebního povolení
 • povoluje ohlášení jednoduchých staveb, zařízení, terénních úprav, udržovacích prací a ohlášení u výrobků, které plní funkci stavby, uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav,
 • povoluje užívání staveb, vydává kolaudační souhlasy, povoluje předčasné užívání, zkušební provoz, změnu užívání staveb
 • nařizuje údržbu stavby, vyklizení stavby, nezbytné úpravy, nařizuje nebo povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje zabezpečovací práce
 • provádí kontrolní prohlídky
 • ověřuje účel užívání stavby, pasporty staveb nebo dokumentaci skutečného provedení
 • projednává přestupky a správní delikty

Stavební úřad je dále editorem Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a ve svém správním obvodu zakládá, mění a ruší stavební objekty a adresní místa na základě kolaudace stavby a povoleného a nahlášeného skutečného odstranění stavby.

Odbor životního prostředí a silničního hospodářství
 • povolování kácení dřevin v intravilánu
 • silniční hospodářství
 • evidence stížností
 • řešení otázek odpadového a vodního hospodářství
 • ostatní problémy životního prostředí ve městě (ovzduší, zeleň)
 • evidence pozemků
 • vydávání rybářských lístků v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., o výkonu rybářského práva