ODBOR FINANČNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ODBOR FINANČNÍ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Odbor finanční

Vedoucí: Ing. Jindřiška Kurcová

Tel. 376 555 625

 email: jkurcova@mestonyrsko.cz

Počet pracovníků: 5

Popis činnosti:

 -zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 - vede účetnictví územně samosprávního celku a organizačních složek města

- zpracovává rozpočet města

- provádí správu místních poplatků

- provádí vyúčtování poskytnutých dotací

- eviduje pohledávky města a provádí vymáhání pohledávek od dlužníků na úseku místních poplatků a pokut

- vede evidenci majetku pojištěním a zpracovává podklady k pojistným událostem

- provádí pokladní činnost

- provozuje CZECHPOINT

- zajišťuje daňovou agendu – daň z příjmů, DPH. Daň z nabytí nemovitých věcí

- realizuje finanční kontrolu

- vede agendu poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení

- vyřizuje žádosti o povolení provozu výherních hracích automatů, veřejných loterií a tombol

- zpracovává návrhy směrnic a obecně závazných vyhlášek na finančním úseku