ARCHITEKT MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ARCHITEKT MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Architekt města

Architekt města

 

Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám pro výstavbu, a to i v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona, vznikla potřeba odborně koordinovat výstavbu v Nýrsku, v neposlední řadě i po stránce architektonické. Z tohoto důvodu je nutno využít bezplatných služeb architekta města. Touto prací byla pověřena Ing. arch. Jana  Svítková, která poskytuje pro město Nýrsko i pro širokou veřejnost odborné konzultace. Termíny konzultací je možno dohodnout předem na tel. čísle 607 758 989. Doporučujeme všem fyzickým i právnický osobám využít bezplatných služeb architekta města před zpracováním projektové dokumentace. Konzultací bude zajištěno, že následně zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu s územním plánem a zároveň na základě posouzení architekta vydá město stanovisko k uvažované stavbě.