15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad
Zveřejňování informací provádí město na své náklady.
Poskytování informací na základě žádosti /ústní i písemné/ lze provádět za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace může stanovit dle své úvahy vedoucí odboru dle sazebníku:
mzdové náklady 165,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním /získáním/ informace
materiálové náklady 3,- Kč za každý list pořizované kopie
doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku
V případě požadování úhrady je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 19-1322-351/0100, a to před podání informace.