2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD BĚLÁ NAD RADBUZOU

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení Města Bělá nad Radbuzou Město Bělá nad Radbuzou (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). *) Zákon 367/1990 S., o obcích byl zrušen novým zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Bělá nad Radbuzou | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ