Antýgl

Antýgl
Antýgl
Jediný dochovaný královácký dvorec je kulturní památkou stojící na pravém břehu řeky Vydry. Štít přední budovy zdobí erb Králováků, na kterém stálo: Nikoho pán
a nikoho sluha. V r. 1500 zde byla založena sklářská huť s jednou sklářskou pecí, která byla v místním dialektu nazývána ein Tiegel = Antiegel. Vyráběly se zde korálky pro růžence tzv. „páteříky“, které dodnes zdobí oltář kostela Nejsvětější Trojice
v Srní. Dnes je Antýgl velmi navštěvovaný kemp s možností ubytování v budovách.

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio