Vydra

Vydra
Vydra
Řeka Vydra vzniká u Modravy soutokem několika potoků – Javořího, Roklanského, Filipovského a Modravského.
K nezapomenutelným zážitkům patří procházka podél nejkrásnější části řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou. V balvanovitém řečišti tvoří řeka peřeje, četné kaskády a tzv. obří hrnce, které vznikly staletým vymíláním kamenů. Nad mostem přes řeku Vydru u Antýglu je jeden z největších obřích hrnců. Ve stráních nad řekou jsou unikátní skalní útvary, tzv. kamenná moře. Stezka je určena pro pěší a imobilní návštěvníky a informační tabule popisují hlavní pozoruhodnosti území.

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio