Vchynicko-tetovský kanál

Technická kulturní památka, vybudována v r. 1799–1801 dle návrhu Ing. Josefa Rosenauera. Stavbu financoval tehdejší majitel panství kníže Josef Schwarzenberg. Plavební kanál začíná na řece Vydře u Rechlí – hradlový most a ústí do řeky Křemelné. Délka kanálu je cca 16 km, výškový rozdíl 190 m. Po trase kanálu jsou dochovány původní klenuté kamenné mosty a vyzděná koryta. Palivové dříví se plavilo dále od Čeňkovy Pily po Otavě a Vltavě až do Prahy. Význam kanálu klesal po omezení těžby dřeva a část kanálu byla využita jako přivaděč vody pro vodní elektrárnu Vydra na Čeňkově Pile.

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio