Pomník Adalberta Stiftera

Stifterův památník
Vysoko na vrcholu boční skalní stěny nad severozápadním břehem jezera stojí dodnes Stifterův památník. Adalbert Stifter byl označován jako „básník Šumavy“ a po jeho smrti 28. ledna 1868 se začalo hojně diskutovat o vybudování jeho památníku. Po zdlouhavých peripetiích byl v roce 1877 slavnostně odhalen v místech, kde ho můžeme až dodnes nalézt. Pomník byl navíc věnován „veškerému obyvatelstvu Šumavy“.
K pomníku se váže i příběh pěti kameníků, kteří na něm pracovali. Každoročně se tu scházeli, a když některý z nich zemřel, iniciály jeho jména byly Franzem Saumerem začerněny. Posledním přeživším byl právě Saumer, jehož iniciály jsou z pochopitelných důvodů dodnes nezačerněny.

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio