Jilmová skála, lesnická naučná stezka

Jilmová skála, lesnická naučná stezka
Přírodní památku Jilmová skála najdeme východně od obce Horní Vltavice. Přírodní památka je součástí CHKO Šumava. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1985, zaujímá rozlohu 8,12 ha a je v nadmořské výšce 985–1037 m,  tvoří ji přirozený smíšený a suťový les na skalnatém hřbetu a suťových svazích. V oblasti přírodní památky jsou místy mrazové sruby a skalní hradby a suťoviska. V podrostu pod stromy se daří cenné květeně a vzácným druhům hub. Lesní porost s dříve hojným výskytem jilmů dnes tvoří jedlosmrkové bučiny.
K lokalitě je přístup po Lesnické naučné stezce, která vede od Pravětína až k napojení modré turistické značky k Boubínskému pralesu, cca 2 km od železniční zastávky Zátoň. Cesta vede okolo vlastní Jilmové skály, z níž jsou pěkné vyhlídky do nitra přirozených lesů.

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio