Most přes Vltavu

Most přes Vltavu
Most přes Vltavu
V místech dnešního mostu přes Vltavu, který je stavebně-technickou památkou, býval dříve brod, u kterého se vybíralo mýtné. Most přes Vltavu byl postaven poměrně pozdě a byl pouze dřevěný. Po I. světové válce přestal původní most postačovat rostoucím nárokům silniční dopravy a byl proto roku 1926 nahrazen betonovým obloukovým mostem. Ten postavila firma Pittel a Brauswetter, o čemž dodnes svědčí reliéfní tabulky u vjezdů. Při stavbě nového mostu do něj byla zakomponována i barokní kaple. Obec užívala do roku 1938 siluetu mostu na obecním razítku. Roku 1987 byl vyhlášen technickou památkou, v relativně dobré kondici přežil i dramatický nárůst frekvence těžké kamionové dopravy po otevření hranic po roce 1989.

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio