Mouřenec

Mouřenec / autor: Viktor Fiala (Plzeň)
Mouřenec
Mouřenec  spadá  do správního území Dlouhá Ves. Toto místo je známo již od pohanských dob. Dle pověstí  bylo místo zasvěceno božstvu Černobugu a Moraně. Po příchodu křesťanství do těchto končin byl postaven na vrcholu malý dřevěný kostel. Bylo to zásluhou benediktýnských mnichů dokonce  samotného sv. Vintíře. V roce 1230 byl na tomto místě postaven již pozdně románský kamenný kostel zasvěcený sv. Mořici patronu benediktýnských mnichů. Kostel byl v 15. století upravován a bylo přistavěno ossárium (kostnice), kde se ukládaly kosti ze zrušených hrobů místního hřbitůvku. Po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu místního obyvatelstva, byl objekt kostela včetně kostnice opuštěn a za léta vlády komunismu skoro úplně zničen. Až v roce 1991 pár nadšenců utvořilo podpůrný spolek sv. Mořice a začalo s opravami. Již 2. 2.1993 byl kostel znovu vysvěcen a otevřen veřejnosti. S ním byl pietně upraven i hřbitov a přilehlá kostnice. K tomuto datu byl do Dlouhé Vsi zaslán dopis s požehnáním a s přáním, aby byly opět navázány dobré vztahy mezi Bavorskem a Čechami. Tento dopis byl podepsán kardinálem Josefem Ratzingerem, dnešním papežem Beneditkem XVI. Která z obcí v Čechách se může pochlubit, že dostala požehnání od papeže?    

Mapa

Mapový systém mapy.sumavanet.cz, (c) Planstudio