HOJSOVA STRÁŽ, ŠUMAVA : VARHANNÍ KONCERT SE SOPRÁNEM 8.7.2011 OD 19:30 HODIN

Varhanní koncert se sopránem 8.7.2011 od 19:30 hodin

Varhanní koncert v rámci 3. ročníku Českého varhanního festivalu 

Varhanní koncert se sopránem se uskuteční 8.7.2011 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie

 v Hojsově Stráži od 19:30 hodin.

Interpreti: Adam Viktora -  varhany (přenosná kopie Barokních Varhan)

Gabriela Eibenová - soprán

 

 

 

 Cílem festivalu je každoroční pořádání varhanních koncertů v nejrůznějších městech a obcích

naší země, bez ohledu na jejich velikost a region. Jediným kritériem je  propagace

historických varhan.

Zařazení naší obce do připravovaného 3. ročníku

festivalu bude přínosem jak pro varhany samotné, tak pro naší obec i festival. 

 Osadní výbor Hojsova Stráž nabídky Českého varhanního festivalu využil a zajistil svým

obyvatelům a návštěvníkům naší obce krásný hudební zážitek, který napomůže k záchraně

těchto svérázných a nenahraditelných svědků naší vlastní minulosti.

Vstupné 100 Kč - potažmo příspěvek na projekt "Oprava kostelních varhan" v Hojsově Stráži.

 

 

 

 

Interprety jsou vynikající profesionální varhaníci z Čech i ze zahraničí, kteří připravují

adekvátní koncertní programy pro jednotlivé nástroje.

Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země, jsou jedinečným

nositelem zvukového obrazu dávno minulých dob a zaslouží si mnohem více pozornosti, než

se jim v dnešní době dostává. Na způsobu, jakým budou varhany celospolečensky vnímány

závisí i jejich budoucí osud.

V Hojsově Stráži se nacházejí velmi hodnotné varhany, pocházející z dílny pražského

varhanáře Josefa Gartnera. V kostele byly postaveny v dubnu r. 1834 a jsou významným

článkem ve vývoji českého varhanářství.

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ