Barokní jezuitské Klatovy | Šumava Net.CZ

Šumava, ubytování Šumava, Lipno, ubytování, penziony, hotely, lyžování, cyklotrasy - Šumava Net.CZ

Šumava a ubytování Šumava a ubytování Lipno, cykloturistika a sport, kultura na Šumavě, lyžování Šumava jsou témata portálu ŠumavaNet.CZ.

Šumava - města a obce

Šumava - regiony

Šumava Net.CZ - partneři

PARTNEŘI
Lyžařský areál Zadov
Mikroregion Šumava Západ
Měsíčník Rozhled
Nejčtenější periodikum v okrese Klatovy a Domažlice.

Šumava Net.CZ - doporučujeme

DOPORUČUJEME
Internet pro všechny

Šumava Net.CZ - Šumava, ubytování Šumava - témata našeho portálu

O PORTÁLE

Šumava a ubytování Šumava a ubytování Lipno, cykloturistika a sport, kultura na Šumavě jsou témata portálu ŠumavaNet.CZ.

ŠumavaNet.CZ je portál s tématy Šumava, ubytování Šumava, cyklotrasy a turistika na Šumavě, kultura, sport, Pošumaví. Šumava portál je vytvářený od roku 1997.
Tedy připraveny jsou zde informace o ubytování na Šumavě, turistika a cykloturistika, města a obce, Šumava a starých pohlednicích, kultura, sport, fotogalerie, akce, firmy a komerce.
Naleznete u nás přehled ubytování, hotel, penzion, apartmány pro Vaši dovolenou.

Regiony Šumava, Domažlicko, Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko, Kašperskohorsko, Nýrsko, Železnorudsko, Vimpersko, Strakonicko, Prachaticko, Krumlovsko.

Významnou kapitolu tvoří FIRMY a KOMERCE v regionu.

Naše grafické a programétorské studio Vám nabízí TVORBU WWW STRÁNEK a aplikací, webdesign, SEO, e-shopy, REGIONÁLNÍ REKLAMU.

Chcete propagavat své služby či výrobky u nás? INZERUJTE U NÁS. Kontaktujte nás na info@sumavanet.cz

Šumava Net.CZ - Šumava držitelem Zlatého Erbu

JSME DRŽITELÉ ZLATÉHO ERBU

Celostátní soutěž o nejlepší www regionů ČR 2002

Informační server ŠumavaNet.CZ byl vyhlášen nejlepším regionálním serverem !
Ve finále porazil Kraj Vysočina a region Orlicko.

Šumava Net.CZ návštěvnost serveru

NÁVŠTĚVNOST SERVERU

Šumava přitahuje - od prosince 2004 se průměrná DENNÍ návštěvnost serveru pohybuje od 4530 návštěvníků denně, tendence je rostoucí.

Šumava Net.CZ ikonky

IKONKY

Velice děkujeme každému, kdo se rozhodne umístit na své stránky odkaz či přímo některou z ikonek propagující tento server.

Výběr z připravených ikonek.

Šumava Net.CZ partnerské regiony

PARTNERSKÉ REGIONY

Obsah: Barokní jezuitské Klatovy | Šumava Net.CZ

Barokní jezuitské Klatovy | Šumava Net.CZ

Jedenáctý ročník Barokních jezuitských Klatov se přiblížil na dohled. Již během tohoto prodlouženého víkendu budeme mít možnost si vyslechnout jistě zajímavé referáty našich vzácných hostů. Dovolte nám, abychom vás ve stručnosti s jednotlivými příspěvky seznámili.

Mladí kavalíři v raném novověku: cestovatelé nebo poutníci?

Doc. PhDr. Zdeněk HOJDA, CSc.

(pátek 28. 4. 2017 přibližně od 17.20 hodin)

Kavalírská cesta v podobě, do jaké se vyvinula v průběhu 17. století, byla pro mladé středoevropské šlechtice vyvrcholením jejich vzdělávacího curricula. Zdokonalení se v teoretických disciplínách, jazycích a šlechtických cvičeních podmiňovalo jejich další společenské uplatnění nebo přímo politickou kariéru. Kavalírská cesta měla však kromě své edukativní funkce i další aspekty. Kavalíři z katolických částí Střední Evropy přirozeně žili i na cestách potřebami a povinnostmi zbožného „barokního“ člověka – a to mnohdy intenzivněji, než v domácím prostředí. Církevní „památky“ byly pro ně nejen předmětem zvědavého zájmu, ale také duchovního prožitku, zejména při návštěvách poutních míst. Důležité jsou i společenské kontakty, které navazovali v prostředí svých „oblíbených“ řeholí, při audiencích u vysokých představitelů církve a v prostředí jejich dvorů. Z tohoto hlediska představoval vrchol každé kavalírské cesty pobyt ve „Věčném městě“.

Cestování v době baroka

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 9.10 hodin)

Příspěvek se zabývá různými formami cestování v 17. a 18. století, možnostmi dobové dopravy a dopravními prostředky. Přinese odpovědi na otázky, jaké vrstvy obyvatel cestovaly, kdo si delší cesty vůbec mohl dovolit, jaké byly formy zbožného putování i cestování ve zcela světských záležitostech. Při připomínce vnitrořádové peregrinace jsou sledovány i cesty Bohuslava Balbína za poznáním krás a „rozmanitostí“ českých zemí jako předchůdce turistiky.

Jezuitské cesty kazatelské z Klatov do širokého okolí

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 9.30 hodin)

Miroslav Herold se bude věnovat třem typům vycházení jezuitů z klatovské koleje za účelem kázání. Nejprve si všimne role jezuitů jako kazatelů a exhortátorů při duchovním doprovázení poutníků z Klatov na různá poutní místa, především do Neukirchen beim Heiligen Blut v Bavorsku a na Svatou Horu v Čechách. Druhou zkoumanou oblastí bude kazatelská služba jezuitů při misijním působení jak na řádových državách klatovské koleje, tak na jiných panstvích, kam byli jezuité z Klatov zváni. Posledním, velmi bohatě rozvinutým tématem budou příležitostná kázání klatovských jezuitů při církevních slavnostech a dalších významných událostech v širokém prostoru jihozápadních Čech.

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 10.05 hodin)

K nejvýraznějšímu fenoménu duchovního života 17. a 18. století patří bezesporu kultura spojená s poutními místy. Víra naplňující přesvědčení, že v určitém, přesně vymezeném prostoru se boží přítomnost projevuje silněji než jinde, patřily k podmiňujícím faktorům existence poutního místa. Poutě znamenaly zbožné a ritualizované putování za jistým cílem, jehož účelem bývala prosba o dobrodiní nebo poděkování za nějakou dosaženou milost. Nepopiratelně sloužily jako jeden z prostředků, který měl věřící vnitřně posílit a upevnit a za kající skutky, mezi něž se putování právem řadilo, je obdařit duchovními milostmi. Ve větších shromážděních věřících rostl pocit vzájemné sounáležitosti, prohlubovalo se vědomí církevního společenství a do duší účastníků se na dlouho vtiskoval nesmazatelný zážitek. Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokusíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů (např. liturgický či agrární kalendář, klimatické podmínky, vrchnost atd.). Stranou pozornosti nezůstanou ani poutní příručky.

Cesty hudebního repertoáru do děkanského kostela na sklonku 18. století

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 10.40 hodin)

Václav Pavlas (1752–?) vykonával funkci regenschoriho klatovského děkanského kostela v letech 1785–1795. Pavlasova poměrně rozsáhlá klatovská hudební pozůstalost umožňuje nahlédnout do repertoárových a hudebně stylových proměn figurálního kůru klatovského farního kostela v období po úmrtí Jana Václava Flašky (1783). Prozrazuje, jakým způsobem se Klatovy podílely na tehdejším oběhu hudebního repertoáru. V neposlední řadě Pavlasova sbírka ukazuje, kteří skladatelé svými kompozicemi spoluvytvářeli hudební vkus Klatovanů přelomu osmdesátých a devadesátých 18. století.

Obrazy z kavalírských cest

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 11.35 hodin)

Tzv. kavalírské portréty představují zajímavý doklad kulturních zájmů mladých středoevropských účastníků vzdělávacích cest do Itálie a do západní Evropy. Touha přivézt si domů vlastní podobiznu vytvořenou některým významným malířem či sochařem byla pro barokní kavalíry charakteristická a vedla ke vzniku specifického žánru. Časem se zejména v Římě a Benátkách vyprofilovali umělci, kteří se na uspokojení této poptávky přímo specializovali. Jejich díla lze nalézt i v českých sbírkách. Specifický obor kavalírského portrétu pak tvoří tzv. „přátelské portréty“, které si mezi sebou vyměňovali samotní umělci. Vynikají bezprostředností a intimitou, jaká často schází oficiálním zakázkám.

Cesty jezuitských misionářů z České provincie do severozápadních oblastí Mexika (zeměpisné, kartografické a etnografické aspekty)

PhDr. Simona Binková, CSc.

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 12.10 hodin)

Příspěvek zohlední cesty některých jezuitských misionářů z České provincie Tovaryšstva Ježíšova do oblasti na hranici dnešního Mexika a USA v 17.–18. století a jejich přínos k zeměpisnému, kartografickému a etnografickému poznání tohoto vzdáleného regionu.

Jezuité v lisabonském žaláři

PhDr. Pavel Zavadil, Ph.D.

(sobota 29. 4. 2017 přibližně od 12.45 hodin)

Portugalsko a Španělsko – země, které umožnily Tovaryšstvu Ježíšovu celosvětový rozlet – se také, paradoxně, staly kolébkou jeho úpadku. Lisabonský dvůr vykázal jezuity ze svých území už roku 1759. Misionáři ze zámořských kolonií byli deportováni zpět do Evropy a uskutečnili svou druhou, nedobrovolnou transoceánskou plavbu, aby se z nich stali na mnoho let živořící vězňové. Tento smutný osud potkal i jezuity z České provincie – P. Karla Přikryla a P. Františka Wolffa: Přikryl se v samém závěru života dokázal vrátit do Čech, Wolff v lisabonském žaláři zemřel.
Lisabonská Národní knihovna chová dosud nevydaný rukopis jednoho z vězněných jezuitů, který by se dal označit jak za historický dokument, tak za pozoruhodný příspěvek k tzv. „vězeňské literatuře“. Líčí živě nejen podrobnosti mnohaletého pobytu v podzemních kobkách vlhké přímořské pevnosti, ale i způsoby, jak se věznění jezuité snažili vzdorovat svému nelehkému údělu a proměňovat svoje každodenní přežívání v pokud možno naplněný, duchovně smysluplný a lidsky přijatelný život. Jejich příběh je důkazem nezlomné vůle a pevné víry, která dokáže odolávat i nejtěžšímu psychickému a fyzickému strádání.

Sdílejte:

Vaše komentáře:

V komentářích je zakázáno používat vulgární slova, urážet osoby či skupiny obyvatel, vkládat reklamní zápisy, porušovat zákony ČR či normy slušnosti. Zápisem příspěvku berete také na vědomí, že moderátoři diskuse si vyhrazují právo smazat/skrýt libovolný příspěvek a to bez udání důvodu.
Fanděte nám na Facebooku
Sledujte nás na Twitteru

Infosloupec: Barokní jezuitské Klatovy | Šumava Net.CZ

Šumava Net.CZ - reklama, Šumava ubytování

Penzion Gabreta, Borová Lada
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
OREA wellness hotel Horizont, Špičák
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Vyhlídka Hamry

Inzerujte: ubytování Šumava - penziony na Šumavě - firmy Šumava

INZERUJTE U NÁS - a získejte další zákazníky
www stránky pro firmy, ubytování i obce.
Propagujte vaše stávající www - kontakty viz níže…

Šumava Net.CZ - vyhledávání

Patička: Barokní jezuitské Klatovy | Šumava Net.CZ