INFORMACE

 o možnostech vstupu na lyžařské trasy a trasy pro pěší

 

Na území obce Modrava jsou zpřístupněny tyto lyžařské trasy:

Modrava – Březník
Modrava – Javoří Pila – Nová Studnice – Velký Bor
Modrava – Vchynice-Tetov - Rokyta
Filipova Huť – Černá Hora – Prameny Vltavy - Kvilda
Filipova Huť – Horská Kvilda

 V současné době se odstraňuje kalamita na lyžařských trasách

Předěl – Poledník
Modravský most – Černohorská nádrž

trasa Filipova Huť – hranice krajů je neprůjezdná
trasa hranice krajů – Kvilda je průjezdná
účelová komunikace  Filipova Huť – Ptačí nádrž bude upravována pluhováním

 

Dále je zpřístupněna trasa pro pěší :
Modrava – Rybárna – Tříjezerní slať – Rokyta

Správa Národního parku Šumava upozorňuje, že zhledem ke kalamitnímu stavu bude vstup na veškeré trasy na vlastní nebezpečí. Vstup do lesních porostů bude zakázán.

 V případě dostatečné sněhové pokrývky budou vyjmenované tratě v pátek 26. ledna strojově upraveny.

Antonín Schubert – starosta obce.


Pozor DODATEK :

Na základě vyhlášení nouzového stavu na základě rozhodnutí vlády České republiky č. 11 ze dne 24. ledna 2007
Rozhodnutím vlády České republiky č. 11 ze dne 24. ledna 2007 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, vyhlášen pro území Plzeňského i Jihočského kraje nouzový stav na dobu od 05.00 hod. dne 25. ledna 2007 do 24.00 hod. dne 5. února 2007.