Centrum psychologie práce, PhDr. Mgr. Karel Havlík : JAK SE OPISUJE NA AKADEMICKÉ PŮDĚ A PORUŠUJE AUTORSKÝ ZÁKON

ZUŠ Nýrsko

Jak se opisuje na akademické půdě a porušuje autorský zákon

Jak se opisuje na akademické půdě a porušuje autorský zákon

Otevřený dopis rektoru Univerzity Karlovy Praha 
panu RNDr. Václavu Hamplovi, DrSc

Vážený pane rektore!                           

Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum vydalo v roce 2007 publikaci Bezpečná mobilita ve stáří od autorů Jiřího Štikara, Jiřího Hoskovce a Jany Šmolíkové.  

V citované knize jsem objevil doslova opsané pasáže z  knihy Psychologie pro řidiče(PPŘ) vydané v roce 2005 nakladatelstvím Portál, kterou jsem v roce 2004 - 05 napsal. Akceptoval bych to kdyby byl opsaný text uveden jako citát s jménem autora a knihy anebo kdyby kniha Psychologie pro řidiče byla zařazena do seznamu použité literatury. Nestalo se!

Na str. 95 knihy Bezpečná mobilita ve stáří v kap. 4  Omezení mobility a možnosti zlepšení v odstavci ÚNAVA jsou z knihy Psychologie pro řidiče opsány celé stati anebo téměř opsány například s nahrazením  některého slova. Jedná se o kapitolu 4 Čeho se mají motoristé vyvarovat s odstavcem Co dokáže únava z knihy Psychologie pro řidiče. 

„Únavě a poklesu výkonnosti se nevyhne žádný řidič…..,  začíná odstavec Únava a pokračuje:

„Podle odhadu dvě pětina všech nehod lze připsat na vrub únavě. Statistika tuto příčinu neuvádí…..

V odstavci Co dokáže únava se na str. 68 píše: „Únavě a ztrátě výkonnosti se nevyhne žádný motorista. Podle odhadu dvě pětiny všech nehod lze připsat na vrub únavě. Statistika tuto příčinu neuvádí…“ (Zmíněný odhad vypracovalo naše Centrum psychologie práce!)

Netřeba uvádět další fakta. Doslova nebo téměř doslova  jsou přepsány stránky 68,69 a 70 z Psychologie pro řidiče na stránkách 95, 96 a 97 v knize Bezpečná mobilita ve stáří (BMS).

Upraveno je z doslovného znění například slovo motorista v knize PPŘ na řidiče v knize BMS. Biologické a fyziologické procesy v lidském těle… ze str. 70 jsou například v knize BMS uvedeny na str. 96 pouze jako fyziologické… a ostatní obsah je ponechán Místo slova Každá změna… na str. 70 je na str. 96 slovo Určitá změna… jinak obsah s knihou PPŘ zůstává totožný.

Moc jsem se podivil užití pojmu SYNDROM KONCE CESTY na téže str. 96, který byl poprvé uveřejněn v knize Psychologie pro řidiče. Se vší skromností prohlašuji, že jsem autorem termínu, kterým označuji, jako praktický dopravní psycholog, určitý druh nehod.

Aby toho nebylo dost tak opisování pokračuje ve zmíněné kapitole knihy BMS na stranách 97, 98 a 99 v odstavci SPÁNEK: „ Výmluva „Já nic to mikrospánek“ u nehodových řidičů by se stala velmi častou kdyby psychologie nezjistila jiné příčiny selhání… a následuje doslova: „Příčinu svého selhání…opsané ze str. 72  knihy PPŘ  z odstavce Mikrospánek není spánek. 

Dále opisování pokračuje větou: „U zdravých osob se může výpadek objevit při těžké únavě…. Opět je nahrazeno jediné slovo. Místo „dostavit“ je objevit.

Totéž se stalo v dalších opsaných větách například na str. 98 je z knihy PPŘ str. 72 dole „šoférské pojetí“ nahrazeno slovo šoférské slovem řidičské. Následují věty v doslovném znění na str. 99. Stačí porovnat věty začínající: „Člověk se sklonem k poruchám… Doporučuje se… Řidiči z povolání…Nejenom oni by proto měli…“ se stranou 75 knihy PPŘ odstavec Nejezdit na spánkový dluh.

Domnívám se, že není třeba dalších citátů. O plagiátu nevídaného rozsahu se může čtenář  přesvědčit sám. Celkem je opsáno okolo 130 řádek!

Vážený pane rektore oznamuji Vám nepříjemnou záležitost proto, že UK Praha je vydavatelem této jinak velmi kvalitní knihy. Jsem přesvědčen, že máte kompetence k tomu, aby byly věci uvedeny na pravou míru a aby byla odborná veřejnost seznámena s pravdivou skutečností o obsahu vyjmenovaných statí knihy Bezpečná mobilita ve stáří. například v časopise Psychologie dnes, kde byla publikována recenze obou knih. (27.2.07) 

PhDr. Karel Havlík, autor knihy Psychologie pro řidiče

Několik ukázek opisování:

Bezpečná mobilita ve stáří

str. 95 -    4/1 ÚNAVA

Únava přichází zpravidla zvolna a plíživě. Lidé zcela zaujatí činností si nemusejí prvních příznaků všimnout. U řidiče se zprvu únava projevuje jen ojedinělým odklonem pohledu od silnice. Nikdo však není imunní proti únavě, jejíž neklamnou známkou jsou opakované oscilace pozornosti při vnímání spojené s nesprávným ukvapeným jednáním nebo reagováním s prodlevou. Úvodní náznaky vyčerpanosti jsou individuální. Za varovné signály nastupující únavy se považují: pokles koncentrace, oslabená zraková ostrost, pocity slabosti, apatie a skleslost, ztěžklá víčka, pocity tlaku v hlavě a ve spáncích….

Str.96

Únava duševní a tělesná bývá vázána na nezdravý orgán. Nemusí při tom jít o chorobu vyžadující pracovní neschopnost. Jedná se například o lehkou cukrovku, která zatím nevyžaduje léky ani přísnou dietu, ale pravidelnou lékařskou kontrol. Trpí-li řidič poruchami slinivky břišní….

Zákeřný je vliv poruch štítné žlázy, které způsobují, že únava přijde nečekaně rychle. Nadměrná aktivita tohoto endokrinního orgánu vzbuzuje i stresové reakce a problémy se srdeční činností. Nástup únavy urychlují rovněž….

Str.97

Únavový syndrom bezprostředně souvisí s chronickým stresem, který je vyvolán neúnosným zatěžováním psychiky… K tomu se řadí tělesné vyčerpání  např. po prodělané chorobě či z přepracovanosti…

Str.98 – 4/2 SPÁNEK

Útlum dílčích psychických funkcí zaviní náhlý zkrat – mentální blok v trvání 0,5   až 3 vteřin... Náhlá ztráta vědomí pramení z více příčin, které mohou být nalezeny důkladným vyšetřením v součinnosti mezi neurology, psychiatry a psychology…

Mikrospánek v řidičském  pojetí představuje u většiny řidičů prosté zdřímnutí z fyziologických a psychických důvodů a je téměř  vždy předvídatelný. Rozborem nehody a osobnosti řidiče se prokáže přítomnost varovných signálů….

Str. 99

Člověk se sklonem k poruchám spánku a špatnému usínání se má pokusit zachovávat pravidelný denní rytmus, ulehat a vstávat ve stejný čas, nepít před spánkem kávu, nekouřit a méně jíst…

Řidiči z povolání počínají občas strádat spánkovými dluhy v druhé polovině života, protože se jejich organismus hůře přizpůsobuje změnám. Nejenom oni by…

Psychologie pro řidiče

Str. 68   - Co dokáže únava

Str. 68

Únava přichází zpravidla zvolna a plíživě. Lidé vysoce zaujatí prací si nemusejí prvních příznaků povšimnout. U motoristy se zprvu únava projevuje jen ojedinělým odbíháním pohledu od silnice. Nikdo však není imunní proti únavě, jejíž neklamnou známkou jsou opakované zkraty při vnímání spojené s nespavým prchlivým reagováním nebo reagováním s prodlevou. Úvodní náznaky vyčerpanosti jsou individuální. Za varovné signály nastupující únavy se považují: pokles koncentrace, oslabená zraková ostrost, pocity slabosti, apatie, skleslosti, ztěžklá víčka, pocity tlaku v hlavě a ve spáncích… 

Str. 69

Únava duševní a tělesná bývá vázána na nezdravý orgán. Nemusí přitom jít o chorobu vyžadující pracovní neschopnost. Jedná se např. o lehkou cukrovku, která zatím nevyžaduje léky ani přísnou dietu, ale pravidelnou lékařskou kontrolu. Trpí-li řidič poruchami slinivky břišní ….

Zákeřný je vliv štítné žlázy, která způsobuje že únava přijde nečekaně rychle . Nadměrná aktivita tohoto endokrinního orgánu vzbuzuje i stresové reakce a problémy se srdeční činností. Nástup únavy urychlují rovněž…

Str.70

Únavový syndrom bezprostředně souvisí s chronickým stresem, který je vyvolán neúnosným zatěžováním psychiky …

K tomu se řadí tělesné vyčerpání např. po prodělané chorobě či z přepracovanosti…

Str. 72 - Mikrospánek není spánek

Útlum dílčích psychických funkcí zaviní náhlý zkrat – mentální blok – v trvání 0,5 až 3 vteřin…

Náhlá ztráta vědomí pramení z více příčin, které mohou být nalezeny důkladným vyšetřením v součinnosti mezi neurology, psychiatry, dopravními a klinickými psychology…

Mikrospánek v šoférském pojetí představuje u většiny řidičů docela prosté zdřímnutí z fyziologických a psychických důvodů a je téměř vždycky předvídatelný. Rozborem nehody a osobnosti nehodáře se prokáže přítomnost varovných signálů…

Str. 75 – Nejezdit na spánkový dluh

Člověk se sklonem k poruchám spánku a špatnému usínání se má pokusit zachovávat pravidelný denní rytmus, ulehat a vstávat ve stejný čas, nepít před spánkem kávu, nekouřit a méně jíst…

Řidiči z povolání počínají občas strádat spánkovými dluhy v druhé polovině života, protože se jejich organismus hůře přizpůsobuje změnám. Nejenom oni by ….

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ