Centrum psychologie práce, PhDr. Mgr. Karel Havlík : VYŠETŘOVÁNÍ ŘIDIČŮ POUZE U DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ

ZUŠ Nýrsko

VYŠETŘOVÁNÍ ŘIDIČŮ POUZE U DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ

Dopravně psychologická vyšetření mohou provádět, podle nedávno schválené novely o provozu na pozemních komunikacích a platné od letošního srpna, jenom dopravní psychologové a psychologové, kterým udělilo ministerstvo dopravy akreditaci. Akreditace je kromě jiného podmíněna příslušným vysokoškolským vzděláním včetně absolvování postgraduálního studia dopravní psychologie a nejméně tříletou praxí v oboru. Pro lékaře má být dnes platný jedině písemný posudek od dopravního psychologa. Donedávna prováděli psychologické vyšetření řidičů i psychologové z oborů nesouvisejících s psychologií práce a dopravy, např. kliničtí, forenzní, dětští atd., což se ukázalo jako problematické. Dopravní psychologie je samostatný vědní obor. V minulosti museli mít například dopravní podniky ČSAD, MHD aj.vlastní psychologické laboratoře. Dopravní psychologové procházeli speciálním vzdělávacím programem organizovaným ÚSMD Praha a při vyšetřování aplikovali specifickou a výzkumy prověřenou testovací baterii určenou jen pro řidiče různě náročných silničních doprav. Podle novely § 87a je dnes povinen podrobit se dopravně psychologickému vyšetření každý řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle §123 d. Lékař tedy nesmí udělit zdravotní doporučení bez psychologického posudku nejen profesionálovi, nýbrž od nynějška i řidiči – amatérovi, který byl tzv. vybodován nebo soudně trestán za vážnou dopravní nehodu a přišel o ŘP nejméně na dobu jednoho roku. V zákoně zůstalo, že řidič z povolání musí být psychologicky vyšetřen na počátku profesní činnosti a pak v 50 létech a dále každých pět let. Neurologické vyšetření a vyšetření na EEG není již povinné. Povinností lékaře však je nařídit dopravně psychologické vyšetření dříve než určuje zákon pokud má podezření na změnu psychické způsobilosti. Rovněž právem i povinností dopravního psychologa je doporučit, ve shodě s lékařem, dřívější termín kontrolního vyšetření. Mgr. PhDr. Karel Havlík – dopravní psycholog CPP a ČSAD autobusy Plzeň
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ